Služba socijalnog rada

Ispis
PDF

Jedno od područja u kome je najrazvijenija praksa socijalnog rada jeste socijalni rad u ustanovama socijalne zaštite. Služba socijalnog rada unutar Zavoda djeluje u sklopu jednog multidisciplinarnog stručnog tima čiji su ciljevi što adekvatnije zadovoljavanje bioloških i socijalnih potreba osoba koje se nalaze u našem Zavodu.

Upravo te potrebe naših korisnika determiniraju aktivnosti kako službe socijalnog rada, tako i svih ostalih profesija koje čine stručni tim.

Poslovi, zadac i aktivnosti službe socijalnog rada su slijedeći: koordinacija sa centrima za socijalni rad  i dr. institucijama od značaja za uspješno funkcionisanje života unutar Zavoda, pomoć kod adaptacije na novu sredinu, posredovanje u održavanju, iniciranju i razvijanju emotivnih veze sa porodicom i dr. srodnicima, osmišljavanje i organizacija društvenog života u cilju što bolje i kvalitetnije socijalizacije, integracije i komunikacije unutar socijalne sredine u kojoj korisnik funkcioniše.

Da bi aktivnost socijalnog radnika bila  sveobuhvatnija, a život korisnika što kvalitetniji , u svom radu  primjenjujemo slijedeće metode:

- metod socijalne akcije - predstavlja niz  stručnih i praktičnih aktivnosti u cilju spoznaje kako same ličnosti tako i života korisnika
- rada sa grupom  -  nastojimo da  rješavamo određene i aktuelne probleme u grupi, rehabilitaciju i  socijalizaciju ličnosti
- rada sa pojedincem -  na osnovu dosadašnjeg iskustva pokazao  se u praksi kao najefikasniji

Interesi i potrebe korisnika za verbalnom komunikacijom putem koje iznose  svoje probleme i  zahtjeve determinirani su  metodom rada sa pojedincem kao najefikasniji način realizacije određenih ciljeva i zadataka u radu. Korisnici u socijalnom radniku prepoznaju osobu koja treba da riješi i najkompleksnija pitanja koja im stvaraju probleme. Ovim pristupom socijalni radnik dobiva kompletnu sliku o ličnosti korisnika.

Brošura

Savremeni fizikalni tretman

Javne nabavke Zavoda
Udruzenje «Proljece»

Dobrodošli

Naša djelatnost je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, te osposobljavanje za samostalan život, prema preostalim sposobnostima, i provođenje radne aktivnosti osoba sa intelektualnim teškoćama. Zavod egzistira od 1955. godine i tokom svih godina postojanja dokazivali smo se predanim radom, profesionalizmom i humanošću. (Opširnije...)

Bosanski Arabic English French German Italian

Priznanje za dugogodišnji rad i humanost iz Španije

TROFEJ ZA ZAVOD! Leadership in Image & Quality - Madrid, December 2013
Zavod Drin dobitnik „Međunarodne nagrade za vodstvo u imidžu i kvalitetu“

Nešto više o Zavodu kroz kratki film

Simpozij

"Analiza stanja i projekcije razvoja institucija socio-zdravstvene zaštite u BiH", Fojnica - Februar 2011.

Zaključci Simpozija

Kako doći u Fojnicu?

Fojnica je mjesto na kraju puteva, utonulo u vječni žubor svojih voda, utisnuto u strme obronke Vranice, koje prastara ljudska žudnja za bogatstvom i zdravljem, prije dva milenija, načiniše gradom. U Fojnicu se nikada ne svraća usput, vec uvijek dolazi s razlogom, iz potrebe ili znatiželje. (Opširnije...)

Foto galerija

Informacije

J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin"

Drin bb, 71270 Fojnica
Bosna i Hercegovina

Telefon: +38730547200
Fax: +38730831829
Email: info@drin.ba

Računi:

  • 338-900-22083023-98
    kod Unicredit Bank
  • 199-047-00043924-02
    kod Sparkasse Bank